DAVID MẠCH SCALP

DAVID MẠCH SCALP

Mạch Văn Tài
বায়ো
chiến lược puplic scalp gold. mọi người nhớ cài stoploss. mọi người nên có trách nhiệm với tiền của bản thân.
short swing trading

short swing trading

2/10
ঝুঁকি
63%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
L2 SAMNANG PORTFOLIO

L2 SAMNANG PORTFOLIO

5/10
ঝুঁকি
351%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
Suuu_Chee_Wit

Suuu_Chee_Wit

1/10
ঝুঁকি
42%
লাভজনকতা
5%
কমিশন
1:200
পানীয়
MasterNae QuanTrader

MasterNae QuanTrader

2/10
ঝুঁকি
20%
লাভজনকতা
5%
কমিশন
1:200
পানীয়
Nobita Trading

Nobita Trading

7/10
ঝুঁকি
98%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
eran money

eran money

7/10
ঝুঁকি
0%
লাভজনকতা
40%
কমিশন
1:200
পানীয়