TAM QUỐC 1

TAM QUỐC 1

Nghĩa Trương Hữu
বায়ো
Có TP và SL, Chiến dịch lấy RSI làm chủ đạo, Chỉ mở giao dịch khi đủ điều kiện, Mục tiêu lợi nhuận 20%-50% mỗi tháng.
GOLD MINER

GOLD MINER

8/10
ঝুঁকি
2%
লাভজনকতা
50%
কমিশন
1:200
পানীয়
Gold - The Grail

Gold - The Grail

7/10
ঝুঁকি
341%
লাভজনকতা
15%
কমিশন
1:200
পানীয়
AKATSUKI RETURN

AKATSUKI RETURN

8/10
ঝুঁকি
3690%
লাভজনকতা
10%
কমিশন
1:200
পানীয়
Nobita Trading

Nobita Trading

7/10
ঝুঁকি
98%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
Trading Pro

Trading Pro

1/10
ঝুঁকি
1132%
লাভজনকতা
30%
কমিশন
1:200
পানীয়
BigShark999TyDoLa

BigShark999TyDoLa

2/10
ঝুঁকি
1402%
লাভজনকতা
5%
কমিশন
1:200
পানীয়