Trader Tia Chớp

Trader Tia Chớp

Duong Pham Thi Thuy
বায়ো
Tài khoản giao dịch với phương pháp hedging giữa thị trường biến thiên Link group: https://zalo.me/g/xlcpek096 Zalo :0784867777 Sdt : 0784867777
Forex Leaders

Forex Leaders

7/10
ঝুঁকি
54%
লাভজনকতা
10%
কমিশন
1:100
পানীয়
INNOTRADE TREND FOLO

INNOTRADE TREND FOLO

1/10
ঝুঁকি
1053%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়
L15 SAMNANGPORTFOLIO

L15 SAMNANGPORTFOLIO

7/10
ঝুঁকি
187%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
PRICE ACTION

PRICE ACTION

8/10
ঝুঁকি
40%
লাভজনকতা
40%
কমিশন
1:200
পানীয়
AKATSUKI RETURN

AKATSUKI RETURN

8/10
ঝুঁকি
3690%
লাভজনকতা
10%
কমিশন
1:200
পানীয়
Super Jet One

Super Jet One

2/10
ঝুঁকি
981%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়