TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

Ngọc Phương Yến Đào
বায়ো
Lợi nhuận 15-20% / tháng Group Tele: https://t.me/saokimlangtu Tele: @saokim FB:saokimlangtu Whatsapp & Zalo: +84914624779 Amakien.com
Retail Trader

Retail Trader

7/10
ঝুঁকি
62%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

6/10
ঝুঁকি
1795%
লাভজনকতা
25%
কমিশন
1:200
পানীয়
SMART LOGARITHM

SMART LOGARITHM

5/10
ঝুঁকি
2523%
লাভজনকতা
30%
কমিশন
1:200
পানীয়
MAS Scalping

MAS Scalping

1/10
ঝুঁকি
431%
লাভজনকতা
40%
কমিশন
1:200
পানীয়
Ebb and Flow

Ebb and Flow

1/10
ঝুঁকি
406%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়
GingerBread

GingerBread

7/10
ঝুঁকি
115%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়

Exness ডেমো অ্যাকাউন্টটি নিখরচায় খুলুন