Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
বায়ো
Lợi nhuận 1-2%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
Trading Plan

Trading Plan

1/10
ঝুঁকি
121%
লাভজনকতা
10%
কমিশন
1:200
পানীয়
DAILY PROFIT TRADE

DAILY PROFIT TRADE

8/10
ঝুঁকি
423%
লাভজনকতা
15%
কমিশন
1:200
পানীয়
AI Trade Medium

AI Trade Medium

5/10
ঝুঁকি
53%
লাভজনকতা
10%
কমিশন
1:200
পানীয়
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
ঝুঁকি
185%
লাভজনকতা
0%
কমিশন
1:200
পানীয়
Gold Trader

Gold Trader

7/10
ঝুঁকি
119%
লাভজনকতা
20%
কমিশন
1:200
পানীয়
So Small PIp

So Small PIp

5/10
ঝুঁকি
83%
লাভজনকতা
5%
কমিশন
1:200
পানীয়

Exness ডেমো অ্যাকাউন্টটি নিখরচায় খুলুন